Opis projekta

Ova interaktivna karta dio je većeg projekta pod nazivom „Gradovi i regije u tranziciji: slučaj Rijeke/Fiume“ koji je financiran od strane Vijeća za društvena i humanistička istraživanja Kanade (The Social Science and Humanities Research Council of Canada) kroz stipendiju pod nazivom „Insight Development Grant“ (hrv. Stipendija za konstrukciju uvida). Širi projekt postavlja pitanje: na koji način dugoročno premještanje gradova i regija iz jedne države u drugu nakon 2. svjetskog rata utječe na te prostore? Mi pristupamo ovom pitanju fokusirajući se na jedan specifičan slučaj: Rijeke koja je od 1924. do 1947. bila u sastavu Italije, te je tada prešla pod jugoslavensku kontrolu. Cilj ove dvogodišnje studije jest istražiti i evidentirati različite faktore koji su utjecali na grad kroz ovu promjenu uprave, i bazirajući se na dobivenim rezultatima osmisliti metodologiju koja će se moći praktično primijeniti na ostalim sličnim slučajevima.

Nakon završetka prve faze, projekt će se razvijati u dva smjera. Prvi smjer će se bazirati na potpunom i vjernom dokumentiranju promjena i kontinuiteta u riječkoj poslijeratnoj tranziciji, u suradnji s Odjelom za povijest Sveučilišta u Rijeci. Drugi smjer će obuhvaćati suradnju s ostalim istraživačima koji rade na poslijeratnoj njemačkoj, poljskoj i sovijetskoj povijesti na način da koriste metodologiju koja je razvijena u prvoj fazi ovoga projekta s ciljem pisanja komparativne povijesti društvenih, kulturnih i prostornih posljedica teritorijalnih promjena nakon 2. svjetskog rata.

Ograničivši naše istraživanje na jednu studiju slučaja, u mogućnosti smo utemeljiti naše istraživanje u širokom spektru spoznaja o specifičnom povijesnom kontekstu te posljedično postaviti široki set pitanja. Znanstvenici su utvrdili značajan populacijski egzodus talijanskog stanovništva iz Istre prema Italiji, usprkos tome da što su njihovi rezultati istraživanja često kontroverzni i osporavani zbog njihove osjetljive naravi. Mnogo toga se treba još istražiti. Kakav je utjecaj populacijskog egzodusa na grad kroz prostornu i kulturnu perspektivu? Posebice, što se dogodilo s imovinom koja je ostala u Jugoslaviji? Tko/što je preuzelo ulogu tradicionalne talijanske elite? Do koje su granice talijanska kultura i jezik ostali prisutni u poslijeratnoj Rijeci?  Koji su bili prostori hrvatske i drugih jezičnih skupina i koja je bila njihova uloga, nakon kraja Habsburškog carstva, nakon prijelaza u Italiju, pa do Jugoslavije i, konačno, nezavisne Hrvatske?  Utjecaj gospodarskih promjena koje su uzrokovane tranzicijom na jugoslavenski socijalizam s prethodnog talijanskog gospodarsko-političkog sustava imao je značajne implikacije na sva prethodno postavljena pitanja, ali i na otvaranje novih pitanja. Kakve su bile posljedice nametanja socijalističkog modela upravljanja imovinom na postojeća, ali i na poslije izgrađena područja? Kako je inkorporacija grada u novi ekonomski sustav promijenila njegov gospodarski profil, i s kakvim posljedicama?  Ta su pitanja također važna za 19. stoljeće, s različitim promjenama u upravljanju tijekom Habsburške ere, a još više s dramatičnim tranzicijama 20. Stoljeća koje su dovele do raspada socijalističke Jugoslavije i uspostave hrvatske neovisnosti.  Koliki su utjecaj imali geopolika i ideologija na razvoj grada? Tražeći odgovore na ova pitanja, nova pitanja će se javljati. Iterativan proces omogućit će nam da razvijemo inventar tipova promjena i kontinuiteta koji će se moći primijeniti u ostalim kontekstima.

Projekt će doprinijeti razumijevanju posljedica 2. svjetskog rata i promjena između europskih društava.  Karta će nam pomoći da istražimo učinke tranzicije i kompleksnu povijest Rijeke kroz stoljeća, koristeći alat koji omogućuje doprinos različitih glasova, te učenje i razvijanje znanja grada. Uz naše istraživanje, kojim ćemo pridonijeti karti, svi drugi koji žele podijeliti svoje znanje o gradu mogu također dati svoj doprinos na samoj karti, omogućujući sveobuhvatniji doživljaj riječke prošlosti i sadašnjosti.

Ova će studija proučavati promjene u Rijeci kao rezultat pokušaja stvaranja homogenih zajednica na novostečenim područjimate otkriti kompliciraniju stvarnost koja je bila prisutna u pograničnom prostoru. Također, studija pruža jedinstvenu priliku za istraživanje presjeka između nacionalističkih politika te ideoloških i geopolitičkih dimenzija Hladnoga rata. Kao takav, projekt je od interesa za znanstvena područja međunarodnih odnosa, geografije, političke sociologije, interdisciplinarnih istraživanja nacionalističkih procesa te studija o Hladnome ratu. Također, može doprinijeti pomirenju i poboljšanju odnosa između pojedinih europskih zajednica i zemalja koji su i dalje opterećeni ranama iz prošlosti.

 

Brigitte Le Normand

Brigitte

Glavni istraživač, Sveučilište Britanske Kolumbije Okanagan, Kanada

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Brigitte Le Normand je docent povijesti i voditeljica programa urbanih studija (eng. Urban Studies) na Sveučilištu Britanske Kolumbije Okanagan (eng. University of British Columbia Okanagan). Doktorirala je povijest na Sveučilištu Kalifornije u Los Angelesu (eng. University of California, Los Angeles). Bila je Max Weber asistent na Europskom sveučilišnom institutu u Firenci te gostujući predavač Centra za metropolitanska istraživanja u Berlinu i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Brigitte Le Normand nedavno je objavila knjigu „Designing Tito's Capital - Urban Planning, Modernism, and Socialism in Belgrade“ (hrv. Osmišljavajući Titov glavni grad – prostorno planiranje, modernizam i socijalizam u Beogradu) koju je izdao Tisak Sveučilišta u Pittsburghu (eng. University of Pittsburgh Press) 2014. godine. Uz ovo izdanje, znanstvenica je objavila još nekolicinu članaka o prostornom planiranju Beograda. Dobitnica je stipendije pod nazivom „Insight Development Grant“ (hrv. Stipendija za konstrukciju uvida) Vijeća za društvena i humanistička istraživanja Kanade (eng. The Social Science and Humanities Research Council of Canada) s kojom se financira projekt „Gradovi i regije u tranziciji: slučaj Rijeke/Fiume“. Također, dr. Le Normand radi na istraživanju o međuodnosu Jugoslavije i njezinih gastarbajtera u Europi za vrijeme Hladnoga rata.

Vanni D’Alessio

Vanni

Suistraživač, Sveučilište u Rijeci i Sveučilište u Napulju

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vanni D' Alessio je docent na Odjelu za povijest Sveučilišta u Rijeci i znanstveni asistent na Odjelu društvenih znanosti Sveučilišta u Napulju. Doktorirao je povijest na Odjelu za povijest Sveučilišta u Napulju, a dio doktorskog studija završio je na Institutum studiorum Humanitatis u Ljubljani. Nakon doktorata, radio je na Sveučilištu u Padovi te je također gostujući predavač na Institutu za etnologiju u Zagrebu, Sveučilištu Washington u Seattleu i na koledžu Sweet Briar u Virginiji, SAD.

Vanni D'Alessio je autor monografije na talijanskom jeziku o buđenju nacionalizma u gradiću središnje Istre za vrijeme Habsburgovaca „Il Cuore Conteso“ koju je izdao 2004. godine. Napisao je nekoliko eseja na talijanskom, hrvatskom i engleskom jeziku o Sjevernom Jadranu u 19. i 20. stoljeću. Također, pisao je o Mostaru kao podijeljenom gradu nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini, o kojem je snimio kratak dokumentarni film. Njegovo područje interesa i ekspertize su povijest Italije, Jugoslavije i Jugoistočne Europe, posebice područje sjeveroistočne obale Jadranskog mora u razdobljima 19. i 20. stoljeća.

Dorjan Lecki

Dorjan

Asistent u istraživanju, student diplomskog studija na Sveučilištu Britanske Kolumbije Okanagan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Dorjan Lecki rođen je u Rijeci 1994. godine. Sudjelovao je na četiri državna natjecanja iz geografije. Godine 2012. upisao je preddiplomski studij primijenjene geografije na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru. Preddiplomski studij završio je 2015. godine. Trostruki je dobitnik nagrade Frederik Grisogono koju dodjeljuje Hrvatsko geografsko društvo – Zadar za izvanredan uspjeh za vrijeme studiranja. Bio je predsjednik Udruge studenata geografije Zadar. Održao je tri predavanja na skupovima te je objavio dva članka. Nakon završetka preddiplomskog studija u Hrvatskoj, upisao je diplomski studij na Sveučilištu Britanske Kolumbije Okanagan na području interdisciplinarnih studija s posebnim osvrtom na urbane studije. Aktivno se koristi hrvatskim i engleskim te pasivno talijanskim, njemačkim, španjolskim i ruskim jezikom. Sposoban je koristiti računalna softverska rješenja, posebice Microsoft Office paket te internetski softver.